Dansk Svensk Norsk Engelsk Tysk

SVINGANALYS

Vi kan analysera din sving med vårt GASP video-system och med en Doppler-radar. Med GASP blir du videofilmad, och du får en genomgång av din sving tillsammans med en av våra tränare. Med vår Doppler-radar, som kallas Flightscope, går vi igenom de data, som radarn mäter: din svinghastighet, bollhastighet, spin, angreppsvinkel och mycket annat. Du kan också få svar på, om din utrustning passar till dig och din sving. I samband med detta mäter vi också, hur långt du slår med de enskilda järnen.


Skriv till oss

Vi svarar gärna på frågor rörande svinganalys-lektioner. Du kan skriva till oss här:

Besök Blokhus Golfklubs hemsida! Här finns information (på danska) om matcher, klubbar i klubben, utskott och mycket annat. >>Klicka här

mail