Dansk Svensk Norsk Engelsk Tysk

ORDNINGSREGLER

Vid spel på Blokhus Golfcenters bana skall DGU's golf- och etikettregler samt Blokhus Golfcenters ordningsregler iakttas.

Besök Blokhus Golfklubs hemsida! Här finns information (på danska) om matcher, klubbar i klubben, utskott och mycket annat. >>Klicka här

mail