Dansk Svensk Norsk Engelsk Tysk

LEKTIONSFORMER

Man måste behärska många olika slag, när man spelar en runda på en golfbana. Och alla dessa olika slag är det naturligtvis klokt att träna, så att man står starkt rustad, inför t.ex. en nervpirrande chip med ett 7-järn som skall bana väg för en par-putt.

Alla har vi några slag, som vi föredrar att träna. Men ofta blir det så att vi tränar det, som vi i redan är bra på, och hoppar över det, som vållar problem. En lektion kan ge ny inspiration och lust att träna de slag, vi försöker komma runt.

Individuell lektion

Den vanligaste formen för undervisning är individuella lektioner, där du som elev är ensam med tränaren. Du måste börja med att ta ställning till, om du önskar en snabb lösning på ett akut problem, eller en mera grundläggande förbättring av din teknik. Det senare kräver ofta ett något längre förlopp, och här är det möjligt att köpa 5, 10 eller 20 lektioner åt gången. Det är en bra idé, att lektionerna ligger någorlunda jämnt fördelade, t.ex. en i veckan, så att du får tid att träna på egen hand mellan lektionerna.

Grupplektion

Gruppundervisning försiggår på samma sätt som individuell undervisning, men med skillnaden att en grupp går ihop om ett förlopp. Gruppundervisningen inleds med en gemensam genomgång, men därefter är undervisningen individuell och anpassad till den enskilde deltagaren. Man anmäler sig som grupp och avtalar träningstidpunkter.

Temalektioner

Temalektioner är gruppundervisning, där deltagarna inte nödvändigtvis är bekanta med varandra på förhand. Undervisningen har ett tema - t.ex. putting eller pitchslag - och inleds med en gemensam genomgång, och därefter anpassas undervisningen till den enskilde.

Temalektioner äger rum på redan fastställda dagar och klockslag.

Du kan anmäla dig här på hemsidan eller genom att kontakta oss i pro shoppen.

Golfskolor

Under sommarhalvåret arrangerar vi ett antal golfskolor, med undervisning på förmiddagen från kl. 9.00 - 12.00, och undervisning på banan efter lunch. Alla typer av slag gås igenom under en eller två dagar.

Teknisk svinganalys

Vi har en Flightscope Doppler-radar, som både kan användas för träning och för att hitta den rätta utrustningen. Vi mäter slagets flykt och analyserar klubbhuvudets hastighet, bollen hastighet, utgångsvinkel, spin, längd, höjd och mycket annat. Vi använder GASP videoundervisningsprogram. Med denna utrustning kan vi på ett enkelt och överskådligt sätt visa dig, vad du bör träna för att förbättra ditt spel.

Videolektion

Vi använder GASP video sving analysprogram. Du blir videofilmad och din sving gås igenom av en tränare. Du får en mycket illustrativ genomgång av din sving och en förklaring av, vad du bör träna.

Flightscope-analys

Med en Flightscope-analys får du en teoretisk genomgång av din sving, antingen med järn eller driver. Du får svar på, vilken svinghastighet du har, och på, om din bolls utgångsvinkel och spin passar till din sving.

Radarn sätter siffror på många olika saker, bl.a. sving hastighet, bollens hastighet och relationen mellan de två, spin, utgångsvinkel och höjd. Tillsammans med tränaren kan du komma underfund om, vad du bör ändra i din sving för att optimera bollens flykt, men också om din utrustning passar till din sving.

Banlektion

En banlektion äger rum på banan tillsammans med en tränare. Du får en genomgång av den strategiska delen av spelet, däribland vilka järn och typer av slag du bör välja under rundan. Tränaren får också möjlighet att se, var ”det går galet” under rundan. Du får en genomgång av, vilka delar av spelet du bör träna, och hur du bör göra det.

En banlektion kan omfatta 1-3 spelare.

Besök Blokhus Golfklubs hemsida! Här finns information (på danska) om matcher, klubbar i klubben, utskott och mycket annat. >>Klicka här

mail